CNTT Cơ bản

Trang bị những kiến thức Tin học cơ bản, mang tính ứng dụng cao trong học tập, công việc và cuộc sống; Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Word, Excel,..v.v
Top